Hérakleitos
B 43

Kahn CIV 

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Zpupnost je třeba hasit spíše než požár.

 


 
Díogenés Laertios, Vitae philosophorum IX, 2 = A 1, 2