Hérakleitos
B 49a

 Kahn
Appendix I

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na index
číslování
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký
a latinský text
a aparát

Na úvodní
stránku

 
 

1

Do týchž řek vstupujeme i nevstupujeme,

jsme i nejsme.

 


 
Hérakleitos Homérikos, Allegoriae (= Quaestiones) Homericae 24


[Naše těla jsou unášena jako voda v řece. Všechno, co vidíš, běží s časem; nic z toho, co vidíme, netrvá. I já sám jsem změněný, zatímco mluvím o tom, že se všechno mění. Toto měl na mysli Hérakleitos, když řekl]
       Do téže řeky dvakrát vstupujeme i nevstupujeme.
[Jméno řeky totiž trvá, ačkoli voda už odtekla. Na říčním proudu je to nápadnější než na člověku.]

Seneca, Epistulae VI, 6, 23, p. 58, 23 Reynolds