Dionýsos a mainada, červenofigurová malba na (attické?) amfoře, malíř "Shuvalov", -450/-425. Archeologické muzeum Mykonské Chóry.
0502309.jpg
Jméno: 0502309 Autor: zk