Červenofigurová malba na attickém kratéru z klasické doby. Detail mladého Dionýsa, sedícího mezi mainádami a satyry. -420 až -410. Nález z alabastrového sarkofágu hrobu 149. Archeol. muzeum v Agrigentu.
121100x.jpg
Jméno: 121100x Autor: zk