Z kykladského ostrova Naxu pochází toto snad nejstarší zobrazení betlémské scény, asi z doby kolem r. +400. Mramorová deska asi 1 metr velká, nejspíš z náhrobku. Kvalita naxijské sochařské práce a nejlepšího materiálu se tu pojí s naivistickými rysy starokřesťanského umění, ale taky už s dekorativním formalismem nastupujícího byzantinismu.
abyz1.jpg
Jméno: abyz1 Autor: zk