Kristus Pantokrator (Vševládný), vypodobněný trochu jako Hélios nebo Mithra. (V ruce nic nedrží, to jenom tak vypadá poškození středních prstů v kombinaci s živou rostlinkou, která od konce prstů bujně vyrazila, takže by bylo rouhavé ničit tento živoucí symbol ve prospěch nějaké chladné objektivity památky!) Astypalea.
astm05b.jpg
Jméno: astm05b Autor: zk