F Y S I O L O G I E

( . RTF )

Poslední aktualizace:
 10. 11. 2002


(Předběžné)


Tuto disciplínu se pokouším zavést jako náhradu tradice Naturfilosofie, která je pro mě zuviel romantická; tu jako náhradu tradiční alchymie, která je pro mě příliš „surrealistická"; tu jako náhradu tradiční magie, která je v mých očích povážlivě hrou o ztrátu rozumu.

Je to pokus o to, jak z toho, co bylo v hubě Aristotelově spíš nadávkou, učinit centrální obor zájmu. V tomto kompositu slovo fysis znamená „přirozenost" - a slovo logos pak buď božské či osudové určení (jako u Hérakleita) nebo má dokonce význam hermovské praxe. Rozhodně tedy nejde o vědu - a v souladu s Aristotelovým míněním ani o filosofii sensu stricto.

Zatím jsem v té věci učinil přípravy teoretické i praktické:

Výsledky teoretické přípravy lze spatřit v mé knížce Filosofie živé přírody, nakl. Herrmann a synové, Praha 1994, 222 stran;
dále v připravované knize
Délský Potápěč k Hérakleitově řeči, zvl. "Schéma koloběhu živlů" (RTF, nutno zapnout kreslítko ve Wordu) - i v ostatním předsókratovském bádání - nebo zase v překladech řeckého Hermetického korpusu.
K drobným příspěvkům patří článeček Aithér (
RTF).
Naposled knížka
Obrana želvy (jen na webu).

Výsledky praktické přípravy v podobě jemně „alchymických" cvičení s bylinkami snad v dohledné době vyjevím na obrázcích. Zatím jenom letmá ukázka.

Praktické studium kamenů na posvátných místech a moci živlů je zatím náznakově popsáno např. v Cestovní zprávě z Velké Theórie roku 2002.

K praktické stránce fysiologie ostatně patří i zveřejněné průběžné výsledky experimentální retsinosofie.

Analogii a posouzení už takto provozovaná fysiologie našla v článku Hynka Bartoše: Kratochvilné zamyšlení nad dvojí tváří šíleného filosofa, v: Mediterranea, Praha 2002 (edd. Matyáš Havrda, Radek Chlup a Tomáš Vítek), s. 214 - a v anonymní předmluvě tohoto sborníku (zjevně z počítače Matyášova).

Zpátky na domovskou stránu fysis.cz