Zpátky na úvodní stránku Hérakleita
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz
Podrobnější
Obsah.rtf
Poslední aktualizace
19. 11. 2002


DÉLSKÝ  POTÁPĚČ  K  HÉRAKLEITOVĚ  ŘEČI

(Zdeněk Kratochvíl, 1979 - 2002)

Obsah připravované knihy:

ÚVOD  . . . . RTF

HÉRAKLEITOS - OSOBA, ŽIVOT A DÍLO  . . . . RTF

PŘED HÉRAKLEITEM  . . . . RTF

HÉRAKLEITŮV SPIS - ZACHOVÁNÍ, POVAHA, ŽÁNR   . . . . RTF

SYNTAKTICKÉ PROSTŘEDKY A ŘEČNICKÉ FORMY HÉRAKLEITOVY ŘEČI  . . .  RTF

VLASTNOSTI ŽÁNRU HÉRAKLEITOVY ŘEČI  . . .  RTF

PŘEDBĚŽNÝ NÁČRT VÝZNAMOVÝCH POLÍ  . . .  RTF

VÝKLAD VŠECH ZACHOVANÝCH ZLOMKŮ HÉRAKLEITOVY ŘEČI
Zlomky B  (Výklady se zpřístupní z každého pole "Komentář", vedle toho taky holé výkladové poznámky z pole "Scholia". Viz taky celá Scholia nebo Scholia.rtf)
Papyrus Derveni = B 3a . . . . RTF (nebo jen česky .rtf)
Zlomky A  (Většnia A 1 je vykádána v kap. Hérakleitos - osoba, život, dílo - .rtf)
Zlomky C

INTERPRETI HÉRAKLEITA A VÝZNAMNÉ REFERÁTY  . . .  RTF

ANALOGICKÉ OBRAZY  . . .  RTF

VĚČNĚ PLATNÁ ŘEČ  . . .  RTF

ZLOMKY B
Poznámky ke značkám v překladu a aparátu  . . . . RTF
Bilingva s kritickým aparátem v pořadí zlomků Diels-Kranz  . . . . RTF  (.htm jen ukázka)
(Jenom česky a bez aparátu . . .
. RTF;  .htm jen ukázka)

ZLOMKY A
Referát Díogena Laertia (A 1)
    
Zlomek A 1 česky  . . . . RTF
    
Zlomek A 1 řecky  . . . . RTF
Bilingva ostatních zlomků A v pořadí Diels-Kranz  . . .
. RTF
(Jenom česky . . .
. RTF)

ZLOMKY C
Hippokratovské (Hippokratovy ?) prafráze: O výživě I, 3 - 24 (= De diaeta, ed. É. Littré)
    
Zlomek C 1 česky  .  .  . RTF
    Zlomek C 1 řecky  .  .  
. RTF
Bilingva ostatních zlomků v pořadí Diels-Kranz  . . .
. RTF
(Jenom česky . . .
. RTF)

PŘÍLOHY
O autorech, díky kterým máme zlomky Hérakleitovy Řeči zachovány  . . . . RTF
Soupis autorů a jejich jednotlivých spisů uchovávajících zlomky Hérakleitovy Řeči - jenom .rtf
Statistiky
Textové prameny pro překlad  . . .
. RTF - předběžné
Výběrová bibliografie  . . . . RTF
Použité překlady  . . .
. RTF

REJSTŘÍKY
Významné výrazy a jména řazené česky  . . .
. RTF
Nejvýznamnější výrazy a jména řazené řecky  . . .
. RTF
Zlomky v tomto výkladu podle číslování Diels-Kranz
Zlomky v tomto výkladu podle Kahnova značení  . . . . RTF
Převod Diels-Kranz / Kahn; Marcovich; Robinson; Bywater  . . . . RTF
Převod Diels (číslování starších edic) / Diels-Kranz  . . . . RTF
Převod Kahn / Diels-Kranz  . . . . RTF

    Podrobnější
Obsah.rtf
    Minimalizovaný
obsah.rtf


Zpátky na úvodní stránku Hérakleita
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz