Anaximandros
A 4

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyThalétovým následovníkem se pak stal jeho druh a také Miléťan, Anaximandros, syn Praxiadův. První zhotovil gnómón (tyč slunečních hodin) k rozpoznání obratů Slunce, časů, hodin a rovnodennosti.

Eusebois, Praeparatio evangelica X, 14, 11


Viz Hérodotos, Dějiny II, 109:

Sluneční hodiny, totiž jak gnómón (tyč slunečních hodin), tak i 12 dílů dne, Řekové poznali od Babylóňanů.