Anaximandros
A 8

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyDiodŕos z Efesu ve svých spisech říká o Anaximandrovi, že si jej vzal Empedoklés za vzor, když horlivě pěstoval tragickou povznesenost a oblékal si slavnostní roucho.
 

Díogenés Laertios VIII, 70