Anaximandros
A 12

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyJeho (Thalétův) spoluobčan Anaximandros říká o vlhkosti, že je nejstarší počátek a že všechno vzniká i zaniká věčným pohybem.
 

Hermiás, Irrisio gentillium philosophorum 10 (D. 653)