Anaximandros
A 13

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
PředsokratikyPravil totiž, že přirozenost je nekonečná, z ní všechno vzniká.
 

Cicero, Academica priora II, 37, 118