Anaximandros
A 14

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 14 /1  =  Aetios, Placita philosophorum I, 3, 3 (D. 277)

A 14 /2  =  Aristotelés, Physica III, 7, 207b 35

A 14 /3  =  Aristotelés, Physica III, 8; 208a 8


A 14 /1

Anaximandros z Milétu, syn Praxiadův, tvrdil, že počátkem jsoucích věcí je neomezeno, neboť z něj všechno vzniká a do něj všechno zaniká. Proto vznikají nekonečná uspořádání (světy ?) a znovu zanikají do toho, z čeho vznikly. Říká, že nekonečno je to proto, aby nic nepřestávalo, aby se vznik nezastavil. Zanedbává však to, aby řekl, co to neomezeno je. Zdali je to vzduch nebo voda nebo nějaké jiné těleso. Chybuje tedy, když prohlašuje (za počátek) látku, avšak aktivní příčinu pomíjí. Vždyť bezmezno není nic jiného než látka. Látka však nemůže být skutečností, pokud nepřistoupí něco aktivního.

Aetios, Placita philosophorum I, 3, 3 (D. 277)


A 14 /2

Neomezené je příčinou jakožto látka ...

Aristotelés, Physica III, 7, 207b 35


A 14 /3

Vždyť k tomu, aby neustalo vznikání, ani není nutné, aby smyslově vnímatelné těleso bylo nekonečné co do uskutečnění (aktuálně). Je totiž možné, že zánik jednoho je vznikem jiného a veškerenstvo je omezené.

Aristotelés, Physica III, 8; 208a 8