Anaximandros
A 16

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra 

Na
Předsokratiky


A 16 /1

A 16 /2

A 16 /3A 16 /1

Alexandros z Afrod., Metaphysica 60, 8


A 16 /2

Badatelé přírody (fysikoi) však říkají, že jsou dva způsoby výkladu. Jedni položili za základ jedno těleso (živlové těleso, prvek), buď některé ze tří nebo nějaké jiné, které je hustší než oheň, ale jemnější než vzduch, nechávají ostatní věci vznikat prostřednictvím zhušťování nebo zřeďování a tak je činí mnohými... Druzí říkají, že protiklady se odlučují z jednoho, v němž jsou, jak praví Anaximandros (viz A 9/3).

Aristotelés, Physica I, 4; 187a12-20
 

Viz Aristotelés, De caelo III, 5; 303b10:

Někteří totiž předpokládají pouze jeden (základní prvek), podle jedněch je to voda, podle jiných vzduch, u dalších zase oheň. U některých je to cosi jemnějšího než voda avšak hustšího než vzduch; ti tvrdí, že je to bezmezno (apeiron), že objímá (periechein) veškerá nebesa (úranoi).
 

Viz Aristotelés, Metaphysica XII, 1; 1069b20:

A toto je Anaxagorovo jedno. Je totiž lepším popisem než „všechno pospolu" a Empedokleova i Anaximandrova směs - i než to, co míní Démokritos.


A 16 /3

Aristotelés, Metaphysica I, 5; 204b22