Anaximandros
A 17

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 17 /1  =  Augustinus, De civitate Dei VIII, 2
A 17 /2  =  Simplikios, De caelo 615, 13
A 17 /3  =  Aetios I, 7, 12 (D. 302)
A 17 /4  =  Cicero, De natura deorum I, 10, 25
A 17 /5  =  Aetios, II, 1, 3 (D. 327)
A 17 /6  =  Aetios, II, 1, 8 (D. 329)
A 17 /7  =  Aetios, II, 4, 6 (D. 331)
A 17 /8  =  Simplikios, Physica 1121, 5


A 17 /1

Domníval se totiž, že věci nevznikají z jedné věci, jako podle Thaléta z vlhkosti, ale že vznikají každá ze sobě vlastních principů. Věřil, že tyto principy jednotlivin jsou bezmezné a že se tak vznikají bezpočetné světy a vše, co v nich povstává. O těchto světech se domníval, že se tu rozpouštějí, tu opět vznikají, nakolik je každý z nich svým věkem schopen trvat, aniž by v působení věcí spatřoval božskou mysl.

Augustinus, De civitate Dei VIII, 2


A 17 /2

Simplikios, De caelo 615, 13


A 17 /3

Anaximandros prohlásil bezmezná (nesčíslná?) nebesa za bohy.

Aetios I, 7, 12 (D. 302)


A 17 /4

Cicero, De natura deorum I, 10, 25


A 17 /5

Anaximandros, Anaximenés, Archelaos, Xenofanés, Díogenés (z Apollónie), Leukippos, Démokritos a Epikúros učí, že bezmezné světy vznikají a zanikají v neomezenu podle veškerého oběhu.

Aetios, II, 1, 3 (D. 327)


A 17 /6

Z těch, kdo uznávali neomezené světy, tvrdil Anaximandros, že jsou od sebe navájem stejně vzdáleny.

Aetios, II, 1, 8 (D. 329)


A 17 /7

Anaximandros ... říká, že svět je pomíjející.

Aetios, II, 4, 6 (D. 331)


A 17 /8

Neboť ti, kdo předpokládali, že světy jsou co do množství nekonečné, jako následovníci Anaximandra, Leukippa, Démokrita a později Epikúra, předpokládali také to, že vznikají a zanikají v nekonečném čase; zatímco vždy jedny vznikají, jiné zanikají. Také říkali, že pohyb je věčný.

Simplikios, Physica 1121, 5