Anaximandros
A 21

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


A 21 /1  =  Achilleus Tacitus, Isagoga excerpta 19, 16
 A 21 /2  =  Aetios II, 20, 1 (D. 348)
A 21 /3  =  Aetios II, 21, 1 (D. 351)
A 21 /4  =  Aetios II, 24, 2 (D. 354)


A 21 /1

Achilleus Tacitus, Isagoga excerpta 19, 16
 


 
A 21 /2

Anaximandros tvrdil, že kruh Slunce je 28 krát větší než Země a že je vzhledem podobný vozovému kolu; má dutou obruč plnou ohně. Na nějakém místě se skrze ústí ukazuje oheň, tak jako skrz píšťalu blesku (B 2). A toto že je Slunce.

Aetios II, 20, 1 (D. 348)A 21 /3

Anaximandros říká, že Slunce je stejně velké jako Země, avšak kruh, z něhož vydechuje a kterým je neseno, je 27 krát větší než Země.

Aetios II, 21, 1 (D. 351)A 21 /4

Anaximandros (říká, že zatmění Slunce nastává), když je ústí výdechu ohně uzavřeno.

Aetios II, 24, 2 (D. 354)