Anaximandros
B 6

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky

 
 

1


Za vynálezce písmen ... považují také Kadma. Ostatní pak ne za vynálezce, nýbrž za posla, který k nám přinesl vynález Féničanů ... Pythodóros ... říká, že písmena přinesl Danaos.
Přisvědčují jim i milétští spisovatelé Anaximandros, Dionýsioa a Hekataios, které uvádí Apollodóros v soupisu ...


Scholia Dionys.Thrac., p. 183, 1 Hilg.