Anaximandros
u Hérakleita?

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky

 

1

 

3

Chladné se zahřívá,

horké se ochlazuje,

vlhké se vysušuje,

seschlé se zvlhčuje.

 Hérakleitos B 126  =  Tzetzés, Scholia ad exeg. in Iliad., p. 126 Herman (1-4);  Heracliti Epistulae 5 (2-3)

Viz Hérakleitos C 1  =  Hippokratés, De victu I, 21.

 
Bröcker tento zlomek považuje za Hérakleitův citát z Anaximandra.