Anaximenés
A 15

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
Předsokratiky


A 15 /1     Aetios II, 20, 2 (D. 348)
A 15 /2     Aetios II, 22, 1 (D. 352 = B 2a)
A 15 /3     Aetios II, 23, 1 (D. 352)


A 15 /1

Anaximenés tvrdí, že Slunce je ohnivé ...

Aetios II, 20, 2 (D. 348)


A 15 /2

Anaximenés říká, že Slunce je ploché jako list.

Aetios II, 22, 1 (D. 352 = B 2a)


A 15 /3

Anaximenés říká, že planet vykonávají obraty proto, že je zatlačuje zhuštěný vzduch, který jim klade odpor a zatlačuje je.

Aetios II, 23, 1 (D. 352)