Anaximenés
B 2a

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
Předsokratiky

 
 

1

Anaximenés říká, že Slunce je ploché jako list.

 
Aetios II, 22, 1 (D. 352 = A 15 /2)