Anaximenés
B 3

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
Předsokratiky

 
 

1

 
3
 

 

Za jeden, a to pohyblivý a bezmezný počátek všech jsoucích věcí považoval
Anaximenés vzduch. Mluví totiž takto:

Vzduch je blízko netělesnému.

Podle jeho výronu vznikáme,

on sám je osudová nutnost (ananké) a je bezmezný,

mocný (plúsios, bohatý) tím, že nikdy neubývá.Olympiodóros, De arte sacra lapidis philosophorum c. 25 (Berthelot, Coll. Alchym. gr. I, 2, p. 83, 7)