Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Epicharmos
Poslední aktualizace: 9. 12. 2012 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   * cca -550 snad na ostrově Kós, jako malé dítě odstěhován z Megar na Sicílii, do Syrakús. Po -500 píše v Syrakúsách parodie. † cca -460, Sicílie. Latinizovaně: Epicharmus.

   Vliv na něj: kromě satirické tradice také pýthagorejci a Hérakleitos - viz Hérakleitos B 126b.

   Výjimečně počítán i mezi 7 mudrců - viz Díogenés Laertios I, 42.

   Epicharmos píše krátce po r. 500 v Syrakúsách jedny z prvních komedií, ale také přírodozpytné, moudroslovné i lékařské poznámky.
   Zabývá se principy růstu a proměn živých bytostí, velice rychle přejímá - ač pýthagorejec - podobné myšlenky Hérakleitovy (B 126b).
   Mluví však i o vztazích mezi proměnlivými jevy a jejich věčnými vzory, kterých se týká myšlení; podle Diogena Laertia (III,9-17) je proto dokonce autorem pojmu idea, který prý Platón převzal právě od něho.

   Vliv: Tradice komedie a ve filosofii na Platóna, prý např. výraz „idea" - viz Diogenés Laertios III, 9 - 17.

   Edice: Diels-Kranz a řada širších edic, včtně "Pseudo-epicharmea".

 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Literatura,  .RTF

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

 

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

 

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC