Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz

Theagenés z Rhegia 

A 1 = Tatianos 31, 2; p. 31, 16 Schw.

A 1a = Scholia Dionys. Thrac., p. 164, 23 Hilg.


A 2 = Scholia k Homérovi B, in Y (Porfyrios I, 240, 14 Schrad.)

... někteří se domnívají, že [u Homéra] je vše o přirozenosti živlů řečeno obrazně jako o protikladech mezi bohy. Říká totiž, že sucho zápasí s vlhkem a teplo s chladem, výška s hloubkou. Voda přece hasí oheň, oheň zase vysušuje vodu. Stejně pak u všech prvků, ze kterých je spojeno veškerenstvo, vládnou vzájemné protiklady, a v části sice mohou zanikat, avšak veškerenstvo vždy trvá. (...)

Tak [Homér] nazývá oheň Apollónem i Héliem nebo Héfaistem; vodu pak Poseidónem i Skamandrem; Lunu zase Artemidou, vzduch Hérou a tak dále. Stejně tak dává jména bohů i stavům [mysli]: rozvaze (fronésis) jméno Athénino, nerozvážnosti (afrosyné) Areovo, vášni (epithymia) Afrodítino, řeči (rozumu, logos) Hermovo, a podobně i všemu, co s tím souvisí. Tento způsob obrany Homéra je velmi starobylý, pochází od Theagena z Rhegia, který první psal o Homérovi...


A 3 = Scholia Hom. A (in A 381)

A 4 = Suidás, Lexicon

 


 

Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz