Zpátky k mythografům
Zpátky na
Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku
fysis.cz

Scholia k mythografům a vykladačům Homéra

Theagenés

(taky .RTF)

 

A 2

Homér prý živly nazýval božskými jmény. Myslí se to jako básnické odkrytí jejich božství - nebo jako pouhá alegorie, zatímco my víme, že bohové jsou ve skutečnosti jenom hezké šifry pro živly? Co je skutečnější: Živly pochopené jako prvky skládačky fyzikálního světa - nebo živly pochopené jako božské, jako zkušenostní aspekty bohů? Theagenés se asi přiklání k té první, redukcionistické možnosti.

Teplotní a vlhkostní protiklady viz Hérakleitos B 126 (citát z Anaximandra?), Anaximenés B 1, Corpus Hippocraticum (např. Hérakleitos C 1, 4).

Alegoréze je připisována i pýthagorejcům, např. 58 C 2 /1, ale v opačném směru než prý činí Theagenés, tedy stejně jako se to tady říká o Homérovi: nazývají nebeská tělesa božskými jmény.

 

 


Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz