Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Polykleitos
Poslední aktualizace:  2. 3. 2008 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)


   * rané -5. století, Sikyón, Peloponéssos (Z od Korinthu);  † pozdní -5. st., Argos (?).   Latinizovaně: Polyclitus Argivus.
   Od poloviny -5. st. působí v Argu na Peloponéssosu.

   Vlivy na něj: Dórská výtvarná tradice (hrubšího a těžšího výrazu); myšlenkově pýthagorejství (?)

   Sochař a teoretik raně klasického umění. Umanutý idealitou a číselnými poměry v proporcích těla.

   Spis: Kanón (Pravidlo), zachovaly se jenom malé zlomky.
   Sochařská díla v Argu, Efesu a Athénách:
   Doryforos (Nesoucí oštěp) - podle Kanónu, bez modelu, zach. kopie;
   Diadúmenos, Diskoforos, Kyniskos, raněná Amazonka, Héra (veliká, pro chrám v Argu) ...
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Literatura,  .RTF

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

Popisy soch

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

Fotky soch

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC