Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Pýthagorejci
Poslední aktualizace: 25. 1. 2009

Zpátky domů na
fysis.cz

   Pýthagorejství je zvláštním fenoménem řeckého myšlení. Objevuje se od -6. století, je spojen s postavou Pýthagory, matematika, léčitele, kouzelníka a zakladatele přísné sekty, o jejíž životosprávě panují navzájem rozporná podání. Vše je prostoupeno legendárním odkazem Pýthagory, který je typem "muže božího". Centrem je jižní Itálie, zvlaště Krotón, kde se pýthagorejci dokonce pokusili zmocnit vlády, a pak Tarentos. V klasické době se pýthagorejský vliv uplatňuje také na řecké pevnině: v Boiótii a v Athénách. Významně ovlivní Platóna.

   Nejasné jsou vztahy mezi pýthagorejstvím a orfismem. Spojuje je zásvětní verze náboženství, důraz na duši a její reinkarnace i asketická životospráva, avšak pýthagorejci také pěstují matematiku, teorii hudby, astronomii a přírodní filosofii.

   Stav pramenů je žalostný: Pýthagorás sám nejspíš nepsal, zlomky textů starých pýthagorejců jsou nepočetné a nespolehlivé, všechno je převrstveno legendárním materiálem. Starší část těchto legend pochází z klasické a z hellénistické doby, mladší a rozsáhlejší je dílem pozdně antických novoplatoniků a theosofů, v čele s Iamblichem (+4. st.).

    Jednotliví pýthagorejci jasou přístupní v dalších rubrikách, jde však o půdu značně nepřehlednou a nespolehlivou.
 

                                                  Další podskupiny:

 

  Pýthagorás

Pýthagorejci archaické doby

Pýthagorejci klasické (a hellénistické) doby

 

Testimonia, akúsmata a falsa z hellénistické doby a z pozdní antiky

  

Myslitelé ovlivnění pýthagorejstvím

(Orfické památky)