Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Archytás
Poslední aktualizace:  27. 1. 2011 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)


   -428 v Tarentu, J Itálie, zemřel cca -350.   Latinizovaně: Archytas tarentinus.

   Významný pýthagorejský myslitel klasické doby; matematik, mechanik, teoretik hudební harmonie, politik a velmi úspěšný vojevůdce. Nejracionálnější pýthagorejec. Přítel Platónův.
   Ucelený program matematizace světa, ne „šamanské" motivy, tolik populární ve starší i pozdější pýthagorejské tradici. Není typus „muže božího", nýbrž předosvícenský racionální polyhistor a politik. Racionální, morální a totalitní tendence západořeckého myšlení v jeho podání nepotřebují jinde tak výrazné mýtické a zázračné zakotvení, protože jejich náboženská zásvětnost je nahrazena „zásvětností" racionálních konstrukcí a zázraky mechanickými hračkami.
   Vše převádí na dvě „spřízněné podoby jsoucna", totiž na „číslo a velikost".
   Role matematiky ve vědě i ve výchově i a ve správě obce.

   Vliv: Platón, Eukleidés (VIII. kniha). Přesto je Archytás spíše předchůdcem Descarta.
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků B

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům B

Poznámky ke zlomkům A

Úvod: Archýtás .DOC

  Řecky B .PDF,  .DOC

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky B .PDF,  .RTF

Poznámky A .PDF,  .RTF

Poznámky proviz. - .RTF

  Česky B .PDF,  .RTF

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

Literatura,  .RTF

  Bilingva B .PDF,  .DOC

Bilingva A .PDF,  .DOC