Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Myslitelé ovlivnění pýthagorejstvím
Poslední aktualizace: 10. 12. 2012

Zpátky domů na
fysis.cz   Ne všichni pýthagorejci byli tak úplně omezeni pravidly školy, kupodivu potkáváme plynulé spektrum co do míry ovlivnění pýthagorejstvím.
    

                                                                                                   Jednotlivě:

 

 

Alkmaión

Hippasos

Epicharmos

 

Empedoklés

Polykleitos

Dámón Athénský