Xenofanés
A 25

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana 

Na
Předsokratiky


Parmenidés a Xenofanés jsou sice co do veršů méně dobří než Empedoklés, přece však okřikují - jako by byli rozhorleni - drzost těch, kdo se opovažují říkat, že vědí, ač nelze nic vědět.


Cicero, Academica priora II, 23, 74