Xenofanés
B 19

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1


Zdá se, že podle některých se Thalés jako první zabýval astronomií a zatměními Slunce, a že takovou změnu předpověděl, jak praví Eudémos v Dějinách astronomie, pročež ho obdivují jak Xenofanés, tak Hérodotos.
 


Díogenés Laertios I, 23