Xenofanés
B 8

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana 

Na
Předsokratiky

 

13Roků šedesát sedm už nechává tu moji mysl

   po celé hellénské zemi pobíhat hned sem, hned tam.

Od mého narození je dvacet pět roků, co přišli

   Médové, pokud však sám dovedu pravdu vám říct.


Diogenés Laertios IX, 18-19