Xenofanés
B 9

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1


Více byl zbavený sil, nežli je zestárlý muž.

 


Etymol. gentium, heslo geros