Xenofanés
B 34

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Xenofana

Na
Předsokratiky

 

1
35

A žádný muž nevěděl a ani nebude vědět

jasně o bozích, ani o tom, o čem všem mluvím.

A pokud by i naprostou náhodou vyřknul to, co je dokonalé,

sám by stejně nevěděl.

Na všem totiž spočívá zdání.
 


Sextos Empeirikos, Adversus math. VII, 49, 110.
Plútarchos, De aud poet. 2; p. 17.