Pro Ústav filosofie a religionistiky

Filosofické fakulty UK

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1

(Poslední aktualizace:  27. 12. 06

Zpátky na
domovskou stránku
fysis.cz

 


 Školní rok 2006 /07

(Tytéž anotace kurzů v podobě .RTF a - pro milovníky Velkého Billa - taky .DOC)

Pro FF budu mít tyto 3 kurzy (zůstávám jako externista na smlouvu):

 

Uvedení k filosofii  -  oba semestry

Hérakleitos  -  oba semestry (možná mají smysl i jednotlivě)

Řecké obrázky  -  jen letní semestr

Moje kurzy v minulých letech

Konzultační hodiny:  Středa od 10:50 do 12:20 v místnosti 225m

Je možné se domluvit taky na jiný čas, nejlíp e-mailem:
zde@fysis.cz, nebo za mnou zajít na Přírodovědu.
Nepravidelné výpadky oznamuju na těchto stránkách v rubrice
Vzkazy.


Uvedení k filosofii  -  Středa od 9:10 v posl. 131, nám. Jana Palacha, Praha 1

Verze dosavadního kurzu pro studenty FF, ale jiných oborů než filosofie. Splňuje celofakultní povinnost "neoborové filosofie". Oba semestry. Zkouška u přednášejícího, ať už písemně nebo obvykleji ústně.

Literatura ke zkoušce:
   Marcel Detienne: Mistři pravdy v archaickém Řecku, nakl. Oikúmené, Praha 2000.
   Miroslav Petříček: Úvod do současné filosofie, nakl. Hermann a synové, Praha, několik vydání v průběhu 90. let.
   (Individuálně je možné domluvit jinou sadu literatury podobné úrovně a rozsahu.)

Témata přednášek:
Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, přesto časté odkazy na „dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování moudrosti?
Podrobný sylabus kurzu - a taky v podobě .RTF.


Hérakleitos  -  Úterý od 10:50 v místnosti 225V, nám. Jana Palacha, Praha 1

Hérakleitos jako myslitel přirozenosti. Zachovaný text. Základní výrazové prostředky a významová pole základních výrazů. Postupný výklad všech zachovaných "přímých" zlomků (B), některých nepřímých svědectví (A) a imitací (C).

Předpoklady: ochota myslet, občas i dost složitě a hlavně neobvykle, ochota vstoupit do originálního pojmosloví. Zvýhodněni jsou posluchači s alespoň částečnou znalostí jazyka, leč není to nutnou podmínkou.

V rubrice Hérakleitos na fysis.cz je přístupné všechno, co jsem v té věci zatím udělal (celkem je toho přes tisíc normostran): řecký text, český překlad, kritický aparát, výkladové poznámky, komentáře zlomků, studie k jednotlivým tématům, literatura. Je tam taky většina textu poněkud obsáhlé knihy "Potápěč k Hérakleitovi", jejíž poslední (grafické) korektury jsem už odevzdal a je reálné, že by v srpnu nebo v září 2006 mohla jít v nakladatelství Herrmann a synové opravdu do tisku, takže by pro zájemce byla na podzim k dispozici i v papírové podobě.. Pracovní překlady a poznámky k ostatním předsokratikům jsou na tomto webu v rubrice Předsokratici.

I. Zimní semestr:
Iónské myšlení přírody a přirozenosti; povaha zachovaných zlomků Hérakleitova spisu, základní výrazové prostředky.
Výklad konsensuálního minima z Hérakleita na základě části pravých zlomků (B) edice Diels-Kranz.

II. Letní semestr:
Výklad zajímavých témat v Hérakleitových zlomcích (B) i v jejich ozvěnách u Skythina, Hippokrata a Kleantha (C):
Další diskuse k významům výrazů LOGOS, FYSIS, KOSMOS, PSÝCHÉ; náboženské motivy u Hérakleita, "politická filosofie", astronomie a astrologie, cykličnost a soběstačnost přirozenosti.


Řecké
obrázky  -  Čtvrtek od 9:10 v místnosti 217, nám. Jana Palacha, Praha 1

Podle toho, jaký se sejde lid, bude něco mezi dvěma možnými extrémy, ale stejně jenom v letním semestru:

Verze 1:
Představení základních typů památek řecké kultury a náboženství, z větší části podle míst, dále podle typů (sochy, chrámy, keramika atd.) a chronologicky, s použitím vlastního obrazového materiálu, jehož část je v provizorní podobě k veřejně k dispozici na
ufaridb.ff.cuni.cz a další taky na tomto webu v rubrice Obrázky z Řecka.
Sledování překryvů (sdílení části motivů) předřeckých-řeckých a řeckých-křesťanských.

Verze 2:
Pokročilý seminář pro malý počet zájemců. Předpokládá pokročilejší posluchače oborů jako např. religionistika (se zaměřením na Řecko), klasická archeologie, nebo dějiny umění.
Smyslem je společná práce při popisu fotodokumentace i hledání významových souvislostí (náboženství, včetně překryvů; písemné památky; novodobá bibliografie i web).
Aktivní práce s databází na
ufaridb.ff.cuni.cz.
 

Kurz Předsokratici hodlám v mírně obměněné podobě znovu nabízet zase až v příštím roce (2007/ 08).


Moje nabídka na FF z roku 2005 / 06

Moje nabídka na FF z roku 2004 / 05

Moje nabídka na FF z roku 2003 / 04

Moje nabídka na FF z roku 2002 / 03

Moje nabídka na FF z roku 2001 / 02

Moje kurzy na FF v letech 1990 až 2000


Odkaz na oficiální stránky Ústavu filosofie a religionistiky UK FF: ufar.ff.cuni.cz

(Tam je díky vzorné péči hodně věcí užitečných pro studenty,
včetně průběžně aktualizované verze celého rozvrhu)

E-mail sekretriátu ústavu:  
ufar@ff.cuni.cz


Zpátky na domovskou stránku domény fysis.cz