Paní přírody
  Školní rok 2016 / 2017
    Poslední aktualizace: 21. 9. 2016
 
 
 
Dějiny filosofie I.

Úvodní kurz dějin filosofie v kontextu vývoje přírodních věd od nejstarší doby do konce renesance. Přehled tradiční terminologie a představových rámců základních teoretických přístupů ke světu.
Cílem není naučit se zpaměti životopisy, díla a data filosofů, nýbrž pochopit několik základních konceptů toho, co může být považováno za „racionální“, - a při té příležitosti zvládnout minimum z té části z historického pojmosloví, kterou stále používáme.

2/0 Zk  jen zimní semestr       3 kredity

Ve čtvrtek od 14:50 v posluchárně B 3 („Fotochemie“), Viničná 7

(Pozn. pro ty studenty PřF, kteří mají také povinnost „filosofie ve společném základu“ na FF UK: Po rozšíření, které nahradí 2. semestr, se tento kurz automaticky uznává i na FF.)

Základní literatura:
ZK, Filosofie mezi mýtem a vědou (od Homéra po Descarta), Academia : Praha 2009 (nelekněte se, budu chtít jenom podmnožinu toho).

Doporučené návaznosti např.:
Novověká filosofie a věda (Vojtěch Hladký)
Filosofie a metodologie vědy (Vojtěch Hladký a já)
Cvičení z filosofie (terénní)

(Žádný z těchto kurzů ale nevyžaduje předchozí absolvování Dějin filosofie I.)

Moje poznámka: Zkušenost učí, že nejhorší nudou bývají úvody do čehokoliv, zvláště pak do „společenských věd“. Vyznávám, že filosofie není „společenskou vědou“, nýbrž něčím mezi uměním a vědou, nebo někdy mezi náboženstvím (mýtem) a vědou, jindy zase mezi vědami formálními (matematika, logika) a empirickými (třeba přírodními). Je jenom na nás, jestli si z toho uděláme něco zajímavého. Aby to mohlo být zajímavé, musí se začít myslet, takže úplně jednoduché to není – a 3 kredity se na naší fakultě většinou nedávají jen za dobré chování. Nicméně vím, že vaším oborem je něco jiného, s čím by to ovšem mělo souviset, někdy viditelně, jindy nenápadně.

 

Podrobný sylabus tohoto kurzu.pdf

 

Podrobný sylabus tohoto kurzu.doc

 

Nakladatelství Academia

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc