Paní přírody
  Školní rok 2015 / 2016
    Poslední aktualizace: 3. 3. 2016
 
 
 
Úvod do religionistiky

Co je náboženství? Jiná než religionistická hlediska na náboženství (theologické, filosofické, etické, sociologické) a problémy jejich adekvátnosti. Rozdíly a styčné body náboženství s filosofií a vědou. Mají všechna náboženství něco společného? Typologie různých náboženství.
Mýtus, ritus, nebe a země, sakrální a profánní, „probuzení", „víra“, „spása", „věčnost"...
Příklady konkrétních náboženství: Řecko, Indie, Čína, judaismus, křesťanství, islám.
Jinak řečeno:
Napřed si ukážeme, že ta náboženství, která při tom slově každého prvně napadnou, si jsou navzájem tuze podobná, pak zohledníme větší měřítko náboženské diverzity (jako kdybychom přešli od diverzity primátů k diverzitě všeho živého) a pokusíme se v něm vyznat bez komolení těmi pojmy, které jsou vhodné třeba pro křesťanství, islám nebo buddhismus.
Podrobněji probereme Řecko a křesťanství jako dvě extrémně rozdílná a přitom souběžně vlivná náboženství v tradičním evropském prostoru (navíc je umím).
Nakonec: Problém náboženství současné globalizované kultury.

V letním semestru,

čtvrtek od 15:40 ve Viničné 7 v místnosti B2P ("Půda nová").

Prezentace k prvním čtyřem přednáškám - Úvod a obecnosti.ppt
Prezentace k řeckému náboženství - 5.ppt - 6.ppt
Polotovar zbytku prezentace.ppt
Literatura.ppt, Literatura.doc

Příklad z UFaR FF UK: Aplikace strukturalistické metody

(Účastníci kurzu se nedozvědí, které náboženství je tím správným, ba ani to, zda je náležitější náboženství nebo ateismus. Možná jde spíš o kulturní nebo nekulturní podobu toho či onoho. Nepůjde totiž o náboženskou misii ani o školení vědeckého ateismu.)

 

Až v letním semestru!

Obrázky aspoň k řeckému náboženství: podoby bohů, památky rituálu, posvátná místa (a třeba i obecné obrázky).

Pro judaismus a křesťanství text bible v ekumenickém překladu a v novějším.

Evoluce před Darwinem

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc