Paní přírody
  Školní rok 2016 / 2017
    Poslední aktualizace: 21. 9. 2016
 
 
 
Filosofie a metodologie vědy

Těžištěm kurzu je moderní metodologie přírodních věd, zejména biologie. Cílem je poukázat na to, kolik podob zkoumání světa mělo a má, nahlédnout nesamozřejmost podoby současné vědy.
Půjde hlavně o předpoklady matematizace přírody a mechanomorfní metafory poznávání; o to, jaké důvtipnosti i potíže s tím jsou spojené.
Co považujeme za vědu, co znamená „důkaz“, kdy je ne-věda něčím pejorativním a kdy ne.
Pro bakaláře biologie součást nabídky modulu „Ostatní předměty“, pro ostatní volitelné.

V zimním semestru.

V úterý od 13:10, v posluchárně B7 („Velká zoologická“), Viničná 7.

Společně s Vojtěchem Hladkým, jen malinko o antice a pak o moderní metodologii, k tomu navíc o problémech matematuizace a možnostech i limitacích statistiky.

 

 

 

 

 

Ke stažení:


Prezenťák k 1. hodině

(Mimo program: Evoluce v antice.ppt)

MATHEMATIKOS A FYSIKOS od Koperníka po Newtnona.doc


Reálné a virtuální,
když jde o Matematické modely.ppt


Poučení o metodologii vědy od varné konvice.ppt


Informace dle Shannona.ppt

Sítě malého světa

Schrödingerova zablešená kočka


(Mimo program: Křižovatka.htm)Další prezentace a drobné texty:

Další příklady statistiky.ppt

Die Autonomie der Biologie.doc

The Autonomy of Biology.doc

Pro srovnání (jak to dělají religionisté):
Aplikace strukturalistické metody

 

 

 

 

Podrobný sylabus kurzu.pdf

Podrobný sylabus kurzu.doc

 

Literatura.pdf

Literatura.doc

 

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc