Paní přírody
  Školní rok 2015 / 2016
    Poslední aktualizace: 8. 3. 2016
 
 
 
Etika vědecké práce

 

Kurz je připravený pro letní semestr. Stalo se tak na výzvu fakulty a naší starostí je, jak to udělat užitečně a zajímavě, což předpokládá taky zapojení lidí z laboratorní a publikační praxe.
Nemělo by to být naříkání nad morálkou dnešní mládeže (textově doložitelné už 5 tisíc let) ani pouhé klanění Kantovu kategorickému imerativu, leč třeba takovéto zamyšlení:

Cit pro náležitost jednání (svědomí), praxe, zákony a cesta k úspěchu se ne vždy kryjí. Každý veřejný prostor (publikace, internet) lze využít, nadužít i zneužít. Orientaci poskytují „dobré zvyky“ konkrétních vědních oborů, které je potřeba předávat a rozvíjet na míru situace. Týkají se nedotknutelnosti pozorovaných dat, ale taky metod zpracování (zobrazovacích, statistických) i způsobů publikace. Ožehavou otázkou je práce s cizími neveřejnými daty, třeba při týmové práci. Po obecných tématech představí konkréta odborníci z laboratorní a publikační praxe. K tomu poučení o psaní článků a školních prací i o autorských právech.

V letním semestru, 6 x 2h týdeně.

V místnosti katdery P26 (Viničná 7),
úterý 13:10.

Tady je zatím něco z loňské verze tohoto kurzu. Inovace se ještě dolaďuje:

Sylabus kurzu .pdf,  Sylabus kurzu .doc

Osnova přednášky Vojtěcha Hladkého: Etika 2

Zdeněk Kratochvíl a spol.

 

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.pdf

 

Anotace všech mých kurzů na PřF.doc