G N Ó S I S

( .RTF )

Poslední aktualizace:  11. 1. 2002


(Předběžné)

Texty On-line a ke stažení


K původu a povaze gnóse a ukázky gnostických textů viz zatím:

Jaroslav Matoušek: Gnose. Praha, nakl. Herrmann a synové 1994 (přetisk předválečného vydání)

Petr Pokorný: Tomášovo evangelium. Praha, Kalich 1981

Petr Pokorný: Píseň o perle. Praha, Vyšehrad 1986 + 2. vyd. v 90. letech (ucelené a vědecké)

 

Matyáš Havrda: Hledání věčného tvaru (Výklad zlomku Valentinovy homilie). V: Mediterranea, Praha (edd. Matyáš Havrda, Radek Chlup a Tomáš Vítek) 2002, s. 136  -  . RTF  -  Autor velkoryse věnoval pro tuto doménu !

Zdeněk Kratochvíl: Evangelium pravdy. Praha, nakl. Herrmann a synové 1994 - .PDF, plain.TXT

Zdeněk Kratochvíl: Prolínání světů. Středoplatónská filosofie v náboženských proudech antiky. Praha, nakl. Herrmann a synové 1991 - . PDF
 

Hermetická gnóse" - viz také Corpus hermeticum (vedle Pokorného Písně o perle)
 

Zpátky na domovskou stránu fysis.cz