Anaximandros
B 1

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky


 

13

 

5

Za počátek (arché) ... všeho toho, co je, prohlásil (Anaximandros) bezmezno (to apeiron).

Ze kterých jest (jsoucím věcem) vznik, do těchto se stává i zánik;

podle nutnosti  (kata to chreón).

Neboť (vše jsoucí) si navzájem platí pokutu a pokání za své bezpráví,  (adikia)

podle pořadí času.

 


Simplikios, Physica 24, 13  =  součást A 9 /1