Anaximandros
B 2

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky

 
 

1

 

3Za počátek jsoucích věcí prohlásil jakousi přirozenost bezmezna (fysis tú apeirú),

ze které vznikají nebesa (úranoi) a uspořádání (kosmos) v nich. Tato je prý

věčná (aidion) a nestárnoucí

a objímá (periechein) všechna světová uspořádání (kosmoi).
 


Hippolytos, Refut. I, 6, 1–7 (D.559 W. 10)  =  součást A 11