Anaximandros
B 3

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
  Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky

 
 

1
a to (apeiron) že je božské, neboť je

          nesmrtelné a nehynoucí,

          (athanaton kai anólethron,)

jak pravil Anaximandros a mnozí z fysiologů.

 


Aristotelés, Physica III, 4, 203b 6  = A 15