Anaximandros
B 4

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
  Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximandra

Na
Předsokratiky

 

1
 

... píšťala blesku.


Aetios II, 20, 1 (= D. 348) = Anaximandros A 21/2; viz také Anaximandros A 22/1


 Viz Hérakleitos A 14 /1,  B 31.