Anaximandros
B 5

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Na
Předsokratiky

 
 

1
Země se podobá kamennému sloupu, na jedné z jeho ploch † ...


Aetios III, 10, 2 (= Anaximandros A 25, cfr. A 11)