Anaximenés
B 1

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
Předsokratiky

 
 

1


3

5

7

  


Podle dávného Anaximena není ani chlad ani teplo něčím základním, ale nastávají společně jakožto událost při proměnách látky (vzduchu).

Říká totiž, že to, co je stlačeno a zhuštěno (vzduch) je chladem (chladný), zatímco to, co je řídké a rozvolněné - tak nějak to nazval i tímto slovem - teplem. Proto se neříká nevhodně, že člověku vychází z úst jak teplo, tak chlad. Neboť dech je ochlazen, když je stlačen a zhuštěn rty; když však vane z otevřených úst, vzniká řídkostí teplo.

Tento omyl spočívá podle Aristotela v tom, že vzduch vydechovaný ústy je přece teplý od nás samotných; zatímco vzduch vydávaný sešpulenými rty nikoliv...


 


Plútarchos, De primo frigido 7, p. 947f1 - 948a9