Anaximenés
B 2

Na další zlomek podle pořadí ZK

Na rejstřík
zlomků

 Komentář
   Scholia ZK

Řecký text
a aparát

Na úvodní
stránku

Anaximena

Na
Předsokratiky

 
 

1


3


Anaximenés, syn Eurustratův, Miléťan, prohlásil za počátek jsoucích věcí vzduch (aér), neboť z něho všechno vzniká a opět se do něho rozpouští.

       
Jako naše duše (psyché), praví, jsouc vzduch (aér) nás drží pohromadě a vládne námi,
       
tak také vanutí (pneuma) a vzduch (aér) objímá (periechei) celý svět.

Slova vzduch a vanutí užívá synonymicky.
Také on se mýlí, když se domnívá, že živé bytosti se skládají z jednoduchého a stejnotvarého vzduchu a větru. Je totiž nemožné, aby jsoucí věci spočívaly v jedné látce, nýbrž je třeba předpokládat také účinnou příčinu; Jako se stříbro nestane pohárem, pokud chybí činitel, tedy stříbrotepec; podobně je tomu s mědí i dřevem i s jinou látkou.
Aetios I, 3, 4 (D. 278)