Zpátky k Homérovi
Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz
 

Kykladské "mandaly" alias "pánvičky" (frying pans, skillets)

Pro srovnání s homérským popisem Achilleova štítu

Ukázka toho, jak vypadají

Popisky k zobrazeným s přístupem na větší obrázky
 

 

Terakoty velké 15 až 30 cm. Většinou mívají koncentrické zdobení se sluníčkem nebo spirálou uprostřed a dvojitými vlnovkami po okrajích nebo i v několika polích. Něco jako mandala po kykladsku. Podobné jsou také na Krétě, ale zdá se, že jsou kykladským méně podobné než "idoly" z Kréty kykladským idolům. Zajímavá je analogie s popisem Achileova štítu v Íliadě XVIII, také jako vzdálená předloha koncentričnosti Anaximandrovy mapy, akorát že jde o předřecký raný bronz.

Někdy se jim říká "kykladské standarty" (něco jako šamanské), častěji "pánvičky" (frying pans, skillets), ač skoro určitě nesloužily jako kuchyňské nádobí. Podle athénského Museum of Cyclydic Art měly aspoň některé rituální užití i kosmický význam a mohly mít spojitost s mořeplavbou, ač prý proto není žádný doklad.

 

Co se tak o nich leckde píše

První byly nalezeny na Kykladách koncem devatenáctého století. Je jich známo asi 200. Většina je zhotovená z terakoty, ale 3 jsou kamenné, v Anatolii (Alaca Huyuk) byly nalezeny 2 bronzové. Tvar nabývá podoby mělké pánve, odtud konvenční jméno, často s vidlicovitými chyty. Většina těchto nádob jsou na "spodní" části (na své konvexní ploše) zdobené rytím, vzory obvykle naplnili bílou křídou nebo kaolínem. Někdy výzdoba přesahuje na vnější povrch a na držadlo. Na držadle s vidlicovitými chyty bývají někdy vyryté ženské genitálie. Několik z nich má na sobě zobrazené lodě a ryby. Spirály, hvězdicovité vzory a soustředné kružnice jsou společné motivy.

Jejich funkce je sporná. Nazývají se pánve kvůli jejich tvaru, ale zdobená strana by nebyla použitelná a ani nezdobená nenese žádné známky hoření. Nejsou výlučně pohřební, protože některé byly nalezeny i v osídleních. Když pocházejí z hrobů, většinou bohatých, tak byly často umístěny blízko hlavy mrtvého, obvykle s ostatními objekty. Jelikož byly nalezeny i v hrobech s mramorovými figurami ("idoly"), nemohou být považované za alternativu figur. Jejich konkávní strana umožňuje úvahy o nějaké jejich praktické funkce jako nádoby. Možná pro potravu pro mrtvého, ať už skutečnou nebo symbolickou.

Alternativní hypotéza je považuje za zrcadla, po naplnění vodou nebo olejem, které by poskytly odraznou plochu. Mohly také být užívané jako bubny, pokud by byly potaženy kůží. Někteří učenci zastávají názor, že musely mít náboženský význam. Zakládají to spekulacemi o dekoračních prvcích. Ženské genitálie však možná souvisejí pouze s vidlicovitými chyty, které se někdy podobají nohám.

 

Popisky k zobrazeným

(Vrypy jsou zvýrazněny grafickým programem. Normálůní barevné fotky jsou v patřičných obrázkových rubrikách, a také pohromadě.)
 

0202  Naxos, kykladský raný bronz, -2700 / -2500. Národní archeologické museum v Athénách, N. 6140A.

alts02  Ténos nebo Keos nebo odkud z Kyklad?, -2700 / -2300. Altesmuseum Berlin.

075896  "Mandala" s vlnami, raně kykladská, Paros (asi z Plastiras, Drios - nebo z ostrůvku Despotikon) -3200/-2400. Archeologické museum v Paroikii na Paru.

0203  Syros, -2800 / -2200. Národní archeologické museum v Athénách.

amkk01  Kyklady, -2800 / -2300. Terakota s bílým kaolínem ve vrypu. Museum of Cyclydic Art v Athénách, N. 971.

luvr231  Kyklady, možná Syros, "skupina Kampos", raně kykladská doba (EC I / II), kolem -2700. Průměr 20 cm. Louvre, CA 2921.

0501212  Obskurní předmět podobný kykladským. Z raně minojského (EM I / II) pohřebiště v Agia Fotia, Siteia, východní Kréta, -3000/-2500. Archeologické museum Ag. Nikolaos.

0501211  Obskurní předmět podobný kykladským. Z raně minojského (EM I / II) pohřebiště v Agia Fotia, Siteia, východní Kréta, -3000/-2500. Archeologické museum Ag. Nikolaos.

0502091  "Taoistické" ryby na větší nádobě se spirálami, Faistos, -1900 / -1600. Archeologické museum Hérakleion. (Tohle je z jiného soudku, jenom pro srovnání.)

 


 

Zpátky k Homérovi
Zpátky k mythografům
Zpátky na Předsokratiky
Zpátky na domovskou stránku fysis.cz