Zpátky na
Epiky a mythografy

Theagenés
Poslední aktualizace: 25. 1. 2009 

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků


   Latinizovaně: Theagenes.
   Žil v Jižní Itálii (dnešní Reggio), v -6. století.
   Distancuje se od mýthopoetické vnímavosti, podobně jako Xenofanés, avšak Xenofanés (B 10, B 11, B 12, B 15, B 34) tak činí útokem na Homéra, zatímco Theagenés prý Homéra brání, ovšem za cenu alegorického výkladu. Alegoréze má být východiskem z trapnosti doslovného pochopení, nepřijatelného těmto racionálním a morálním duchům.
   Homér prý živly nazýval božskými jmény. Myslí se to jako básnické odkrytí jejich božství - nebo jako pouhá alegorie, zatímco my víme, že bohové jsou ve skutečnosti jenom hezké šifry pro živly? Co je skutečnější: Živly pochopené jako prvky skládačky fyzikálního světa - nebo živly pochopené jako božské, jako zkušenostní aspekty bohů? Theagenés se asi přiklání k té první, redukcionistické možnosti.
   Alegoréze je později připisována i pýthagorejcům, např. 58 C 2 /1, ale v opačném směru než prý činí Theagenés. Tyto problémy zdědí ještě i stoická fyzika.
   Teplotní a vlhkostní protiklady viz Hérakleitos B 126 (citát z Anaximandra?), Anaximenés B 1, Corpus Hippocraticum (např. Hérakleitos C 1, 4).
 

   Nabízíme:

 

  Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům A

 

Zlomky edice Thesleff

 

  Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky  .RTF

 

Thesleff řecky .PDF, .RTF

O Theagenovi .RTF  

  Česky A .PDF,  .RTF

 

 

 

 

  Bilingva A .PDF,  .DOC