Zpátky na vstup stránek Předsokratici

Fysiologové klasické doby
Poslední aktualizace: 31. 12. 2013

Zpátky domů na
fysis.cz


  Myslitelé raně klasické doby (-5.st.) reagují na Parmenida. Jak mluvit o přirozenosti (fysis) jinak, než eleatsky, nežjako o něčem méně jsoucím než Jedno?

  Řešením je metafora mísení, mixis.
  Změny v přírodě jsou zapříčiněny mísením něčeho, co samo je věčné a stálé. "Nevzniká a nezaniká, pouze se mísí."

  Mísi se: čtyři živly (Empedoklés), podíly vlastností (Anaxagorás), atomy (Démokritos), určující mez a neurčito (pýthagorejci).

  Mísení je řízeno: láskou a svárem (Empedoklés), myslí (rozumem, Anaxagorás), možná ničím (Démokritos) ...

  Samo mísení je traktováno růzličně: biomorfně a nábožensky (Empedoklés), intelektuálně a kvalitativně (Anaxagorás), mechanicky a logicky (Démokritos), metafyzicky (pýthagorejci).

 

                                                                                                      Jednotlivě:

 

  "Mísení" (mixis) jako reakce fysiologů na eleaty .DOC

  Empedoklés

 

 

  

  Anaxagorás

Archeláos

(Métrodóros z Lampsaku)

 

 

Kleidémos

Ídaios

 

 

Diogenés z Appollónie

Oinopidés

  

  (Melissos ze Samu)

(Xúthos

Pýthagorejci klasické doby