Zpátky na
předsokratiky
v pořadí D-K 

Oinopidés
Poslední aktualizace:  22. 2. 2013

Zpátky domů na vstup
Předsokratiků
(podle skupin)

   
   -490 Chios, -420. (latinizovaně: Oenopidus)

   Astronom, matematik a přírodní filosof raně klasické doby. Také intepret mýtů.

   Vlivy na něj: tradice milétské geometrie a astronomie, možná Anaxagorás, možná i pýthagorejci.

   Zabýval se sklonem ekliptiky a je dost možné, že jako první podal ucelený geometrický výklad ročních cyklů v geocentrické projekci.
   
 

   Nabízíme:

 

  

Český text zlomků A

Poznámky ke zlomkům A

 

Literatura,  .RTF

  

Řecky A .PDF,  .DOC

Poznámky A .PDF,  .RTF

 

 

  

Česky A .PDF,  .RTF

 

 

 

  

Bilingva A .PDF,  .DOC